Website by Axzent.nl
Open
X

besparen met een PV-systeem.

Wat bespaar ik met een PV-systeem?

Voor een netgekoppelde PV-systeem in Nederland geldt globaal dat 1000 Wp aan zonnepanelen ruwweg 850 kWh/jaar oplevert bij een gunstige oriëntatie en hellingshoek. Hiervan uitgaande levert dat een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 195,00. In dit bedrag is geen rekening gehouden met een eventuele subsidie voor elke door zonnepanelen geproduceerde kWh.