Website by Axzent.nl
Open
X

Elektra.

Op het gebied van elektriciteit zal de komende 5 tot 25 jaar veel veranderen. Kernwoord hierbij is duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn.

Hierop heeft de Nederlandse overheid zijn beleid aangepast.

De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Dat gebeurt onder meer door belastingen op vervuilende brandstoffen en subsidies voor bijvoorbeeld zonne-energie”

Om de huishoudens in de Bommelerwaard te faciliteren in het bereiken van deze doelstelling hebben Hans van Zanten en zijn medewerkers zich gecertificeerd in het ontwerpen en installeren van zonnestroomsystemen.

 

electriciteit