Website by Axzent.nl
Open
X

Omvormer.

Wat is een omvormer?

Een omvormer is nodig bij netgekoppelde PV-systemen om de gelijkstroom om te zetten in 230 volt wisselstroom, zodat de elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet kan worden geleverd. Belangrijk is dat de omvormer op natuurlijke wijze kan worden geventileerd, omdat veel omvormers minder presteren als de omvormertemperatuur te hoog wordt. Plaats de omvormer zo dicht mogelijk bij de panelen om opbrengstverliezen te beperken.